Personvernerklæring

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 1. juli 2020

Ballstad AS («oss», «vi» eller «vår») bruker informasjonskapsler på https://ballstad-global.com nettstedet og Ballstad mobilapplikasjon («tjenesten»). Ved å bruke tjenesten, samtykker du til bruk av informasjonskapsler.

Vår retningslinjer for informasjonskapsler forklarer hva informasjonskapsler er, hvordan vi bruker informasjonskapsler, hvordan tredjeparter vi kan samarbeide med kan bruke informasjonskapsler på tjenesten, dine valg angående informasjonskapsler og ytterligere informasjon om informasjonskapsler.

 

1. Introduksjon

Denne Personvernerklæringen (“Personvernerklæring”) beskriver dataene vi samler inn om deg på nettstedet du linket til (“Nettstedet”); hvordan vi bruker og offentliggjør disse dataene; hvordan vi beskytter de og de valgene du kan gjøre med hensyn til dette. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå vår Personvernerklæring, og klikke på de tilgjengelige linkene, eller velge “Les mer” hvis du vil ha mer informasjon om et bestemt emne.

2. Personopplysninger

“Personopplysninger” er data som identifiserer deg som person eller relaterer til et identifiserbart individ. Vi samler inn Personopplysninger på forskjellige måter på våre Nettsteder, blant annet gjennom registreringer, spørreundersøkelser, i forbindelse med dine henvendelser, og automatisk når du surfer på våre Nettsider. Vi kan be om grunnleggende Personopplysninger når du bruker et Nettsted.

Vi innhenter opplysninger direkte fra deg. Vi kan også samle Personopplysninger fra andre kilder, inkludert dataselskaper, allment tilgjengelige databaser, felles markedsførings partnere, sosiale medieplattformer og andre tredjeparter.

Når du blir bedt om å levere Personopplysninger, kan du nekte det. Men hvis du velger å ikke oppgi data som er nødvendige for at vi skal kunne tilby forespurte tjenester, kan vi kanskje ikke gi deg disse tjenestene.

3. Slik bruker vi personopplysninger

Vi bruker Personopplysninger til å:

 • Tilveiebringe Nettsteds funksjonalitet og oppfylle dine forespørsler når vi har et kontraktsforhold eller en legitim interesse.
 • Å tilveiebringe personlige tjenester når vi har ditt samtykke eller en legitim interesse for å gi deg informasjon av interesse for deg.
 • Å gi deg tillatelse til å delta i spesialprogram, aktiviteter, arrangementer eller kampanjer som en del av vårt avtaleforhold med deg eller der vi har en legitim interesse.
 • Å utføre virksomheten vår for å overholde våre juridiske forpliktelser og for å overholde våre legitime interesser for å opprettholde vår virksomhet
 • Levere produkter du bestiller via hjemmesiden ballstad.no

Personopplysningene du oppgir på hjemmesiden brukes til følgende formål:

 • Levere produktene du har bedt om,
 • Sende deg relevant informasjon gjennom nyhetsbrev og
 • Optimalisere brukeropplevelsen på hjemmesiden. Les mer om dette i våre regler for informasjonskapsler nederst.

Det er Ballstad AS som er behandlingsansvarlig for personopplysninger om deg. 

 

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

 • Navn
 • Adresse 
 • E-postadresse 
 • Telefonnummer
 • Opplysninger om kjøpshistorikk

Når du bruker hjemmesiden vår, innhenter vi ved hjelp av informasjonskapsler også personopplysninger om din atferd, herunder IP-adresser. Du kan lese mer om dette i våre regler for informasjonskapsler nedenfor.

Opplysningene behandles fordi de er nødvendige for å inngå avtalen med deg i samsvar med artikkel 6.1.b i personvernforordningen (GDPR) og for å sende ut relevante nyhetsbrev i samsvar med interesseavveiing regelen i artikkel 6.1.f. De legitime interessene vi forfølger er vår markedsføring interesse og vår interesse for å skreddersy det materialet vi sender ut. 

 

Under punkt 5 nedenfor kan du lese mer om hvilke kategorier mottakere vi videreformidler opplysninger til. 

Vi oppbevarer opplysninger om deg som kunde så lenge det eksisterer et kundeforhold og i maksimalt 3 år etter opphør av avtaleforholdet. I henhold til regnskapslovens regler plikter vi å oppbevare opplysninger i en bestemt periode.

 

Se mer under punkt 14 nedenfor om hvordan du kan kontakte oss for å utøve dine rettigheter som beskrevet under punkt 7. 

 

Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av årsaker som gjelder akkurat din situasjon. Tilsvarende har du en ubetinget rett til å gjøre innsigelser mot vår behandling av personopplysningene dine med tanke på direkte markedsføring.

4. Slik bruker og offentliggjør vi personopplysningene

Vi offentliggjør Personopplysninger som følger:

 • Til andre mor eller datterselskap. eller selskap med franchiseavtale av Ballstad for de formålene som er beskrevet i denne Personvernerklæringen.
 • Til våre tredjepartsleverandører, for å levere tjenester som webhotell, dataanalyse, informasjonsteknologi og relatert infrastruktur forsyning, kundeservice, e-postlevering, revisjon og andre tjenester.
 • Til andre selskaper som vi samarbeider med om bestemte produkter eller tjenester. Disse kan omfatte våre samarbeidspartnere for produkter som vi i fellesskap utvikler og/eller markedsfører.
 • Når du sender data eller materialer på diskusjonsforum, chat, profilsider, blogger og andre tjenester.

Vi benytter og offentliggjør også Personopplysningene dine som vi mener er nødvendige eller hensiktsmessige:

 • For å overholde gjeldende lov og våre lovgivningsmessige overvåkings- og rapporteringsforpliktelser (som kan inkludere lover utenfor ditt hjemland), for å svare på forespørsler fra offentlige og statlige myndigheter, (som kan omfatte myndigheter utenfor ditt bostedsland), for å samarbeide om rettshåndhevelse eller av andre juridiske årsaker.
 • For å håndheve våre vilkår
 • For at beskytte våre rettigheter, personoplysninger, sikkerhet eller eiendom, og/eller de tilhørende våre tilknyttede selskap eller andre.

I tillegg kan vi bruke, offentliggjøre eller overføre Personopplysninger til tredjeparter i forbindelse med omorganisering, fusjon, salg, joint venture, oppdrag, overføring eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler eller aksjer (inkludert i forbindelse med konkurs eller lignende prosesser).

5. Markedsføringskontroll

Hvis du ikke lenger vil motta markedsføringskommunikasjon fra oss, ta kontakt med oss som angitt i Kontakt oss-delen, eller på Nettsteder som oppdaterer innstillingene i profilen eller kontoen din. Oppgi navn og adresser du ikke lenger ønsker å bli kontaktet på i forespørselen din. Hvis du av-melder deg fra å motta markedsføringskommunikasjon fra oss, kan vi likevel sende deg viktige administrative meldinger, som du ikke kan avmelde deg fra så lenge du bruker nettsiden.

6. Individuelle rettigheter

På enkelte nettsteder har du muligheten til å oppdatere profilen din via Nettstedet vårt.

 

Hvis du ønsker å gjennomgå, korrigere, oppdatere, fjerne, begrense eller slette Personopplysninger du har gitt oss via Nettstedet, eller hvis du ønsker å be om å motta en elektronisk kopi av slike Personopplysninger for å overføre det til et annet selskap, kan du ta kontakt med oss som angitt i Kontakt oss-delen. Vi vil svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende lov.

 

I din forespørsel, må du fortelle oss hvilke Personopplysninger du vil ha endret, om du vil at de skal slettes i databasen vår, eller gi oss beskjed om hvilke begrensninger du vil sette for vår bruk av disse opplysningene. For din beskyttelse, må vi kanskje verifisere identiteten din før du implementerer forespørselen din. Vi vil forsøke å overholde forespørselen din så snart det er praktisk mulig.

 

Vær oppmerksom på at vi kanskje må beholde visse Personopplysninger for opptak formål og/eller for å fullføre eventuelle transaksjoner du startet før du ba om en endring eller sletting.

7. Datasikkerhet

Vi søker å bruke rimelige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte Personopplysningene dine. Dessverre kan ingen dataoverføring eller lagringssystem garanteres å være 100 % sikkert.

8. Oppbevaringsperiode

Vi beholder Personopplysningene så lenge det er nødvendig eller tillatt i lys av formålet/formålene de ble innhentet for og som beskrevet i denne Personvernerklæringen. Kriteriene som brukes til å bestemme våre oppbevaringsperioder inkluderer: (i) hvor lang tid vi har et løpende forhold til deg og tilveiebringer Nettstedet til deg; (ii) om vi er underlagt en lovlig forpliktelse; eller (iii) om oppbevaring er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (for eksempel når det gjelder håndhevelse av Nettstedets brukervilkår, gjeldende vedtekter om begrensninger, rettssaker eller forskriftsmessige undersøkelser).

9. Grenseoverførsel

Opplysninger overføres ikke til land utenfor EU/EØS. I tilfeller hvor det er nødvendig i sammenheng med Ballstad ambassadørprogram, kan opplysninger om dine kjøpsopplysninger overføres til land utenfor EU/EØS.

10. Tredjepartstjenester

Denne Personvernerklæringen gjelder ikke, og vi er ikke ansvarlig for datainnsamling, bruk, offentliggjøring eller sikkerhetspraksis, eller annen praksis fra tredjeparter, inkludert tredjeparter som driver en tjeneste som Nettstedet lenker til. Inkluderingen av en link på Nettstedet betyr ikke at vi godkjenner den tilknyttede tjenesten.

11. Mindreårige

Nettstedet er ikke rettet mot personer under atten (18) år, og vi samler ikke bevisst inn Personopplysninger fra slike personer. Hvis du er under den relevante alderen for samtykke i din jurisdiksjon, trenger du tillatelse fra dine foreldre eller verge til å bruke Nettstedet. Ta kontakt med dine foreldre eller verge før du bruker Nettstedet.

Hvis du gir oss Personopplysninger til personer under atten (18) år, betyr det at du bekrefter at du har myndighet til å gjøre det, og at du kan påvise slik myndighet til Ballstad AS ved forespørsel.

12. Oppdateringer

Vi oppdaterer denne Personvernerklæringen med jevne mellomrom. Eventuelle endringer blir effektive når vi legger inn den reviderte Personvernerklæringen på Nettstedet. Denne Personvernerklæringen ble sist oppdatert ifølge “Sist oppdatert”-datoen vist ovenfor. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne Personvernerklæringen, vil vi aktivt gjøre deg oppmerksom på dem.

13. Kontakt oss

Selskapet som er ansvarlig for innsamling, bruk og offentliggjøring av Personopplysningene dine under denne Personvernerklæringen er:

Ballstad AS

Idrettsveien 71, 8370 Leknes, Norge

Dersom du har spørsmål om denne Personvernerklæringen, eller hvis du vil be om å utøve individuelle rettigheter, kan du ta kontakt med oss på contact@ballstad-global.com eller skrive til ovenstående adresse.

14. Innlevering av klage til myndighet

Du har rett til å innlevere en klage til den data tillsynsmyndighet som er kompetent for ditt land, din region eller sted for påstått overtredelse. 

15. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er en standard funksjon for nettsidene som gjør det mulig for oss å lagre små datamengder på din datamaskin om ditt besøk på vårt nettsted. Informasjonskapsler hjelper oss til å få vite hvilke områder av nettstedet som er nyttig og hvilke områder som trenger å forbedres.

Ved å bruke nettstedet og trykke OK på vårt banner for informasjonskapsler første gang du besøker nettstedet, gir du samtykke til at Ballstad AS bruker informasjonskapsler.

Informasjon om hvilken prosedyre som skal følges for å aktivere eller deaktivere informasjonskapsler kan finnes på nettsiden til din nettleser leverandør via din hjelp-skjerm. 

Vennligst se http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html for informasjon om vanlig brukte nettlesere. Vær klar over at hvis informasjonskapsler blir deaktivert, kan din brukeropplevelse på nettstedet bli redusert, og ikke alle funksjoner på nettstedet vil kunne operere som tilsiktet.

Vi vil også kunne bruke teknologier som ligner på informasjonskapsler, så som:

Pikselmerker

Pikselmerker (også kjent som skjulte sporingsbilder) brukes blant annet for å spore brukernes handlinger på nettstedet, måle hvor vellykket våre markedsføringskampanjer er, og samle statistikk om bruk av nettstedet og responsrater.

Google Analytics

Google Analytics er en tjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Vi bruker Google Analytics for å innhente anonymisert statistikk med sikte på å forbedre nettstedet.

Få vite mer om Google Analytics og personvern. Du kan selektivt deaktivere Google Analytics ved å installere den avregistreringskomponenten som leveres av Google på din nettleser. For mer informasjon, vennligst se lenkene nedenfor:

Informasjon om nettleser eller utstyr

Visse opplysninger innhentes av de fleste nettlesere eller automatisk gjennom ditt utstyr, slik som adressen til din Media Access Control (MAC), datamaskintype (Windows eller Mac), skjermoppløsning, operativsystemets navn og versjon, utstyrsprodusent og modell, språk, nettlesertype og versjon, og navn og versjon på det nettstedet du bruker. Vi bruker disse dataene for å sikre at ting fungerer som den skal. I den utstrekning noe som ikke er personopplysninger innhentes gjennom informasjonskapsler eller tilsvarende teknologier, gjelder de øvrige bestemmelsene i vår personvernerklæring.

 

Du har rett til å innlevere en klage til den datatilsynsmyndighet som er kompetent for ditt land, din region eller sted for påstått overtredelse.

 

16. Endringer

Ballstad AS har rett til når som helst å foreta endringer i dette dokument. Du bør derfor regelmessig besøke denne siden for å sjekke om det er skjedd endringer. Det kan du sjekke ved å se på datoen øverst på siden. Ved å fortsatt bruke/besøke hjemmesiden aksepterer du disse endringer.